Course curriculum

 • 1

  Uvodno predavanje

  • COVID-19 tri leta kasneje; Uvodno predavanje | Darko Taseski, dr. med.

  • Koristne povezave in literatura

 • 2

  COVID-19 tri leta kasneje; nove možnosti

  • COVID-19 tri leta kasneje; nove možnosti | prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.

 • 3

  Nove možnosti in novi izzivi zdravljenja COVID-19 – pogled kliničnega farmacevta

  • Nove možnosti in novi izzivi zdravljenja COVID-19 – pogled kliničnega farmacevta | doc. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec. klin. farm.

 • 4

  Nove možnosti zaščite proti COVID-19 – predekspozicijska profilaksa z zdravilom Evusheld (Sponzorirano predavanje družbe AstraZeneca)

  • Nove možnosti zaščite proti COVID-19 – predekspozicijska profilaksa z zdravilom Evusheld | asist. mag. Špela Borštnar, dr. med.

 • 5

  Preventiva, zdravljenje, cepljenje v ambulanti družinske medicine

  • Preventiva, zdravljenje, cepljenje v ambulanti družinske medicine | prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.