Course curriculum

 • 1

  Nacionalna priporočila za klinično obravnavo bolnikov s covidom-19

  • Nacionalna priporočila za klinično obravnavo bolnikov s covidom-19 | izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.

 • 2

  Bistveni poudarki pri uvajanju zdravljenja covida-19 na primarnem in sekundarnem nivoju

  • Bistveni poudarki pri uvajanju zdravljenja covida-19 na primarnem in sekundarnem nivoju | prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.

 • 3

  Ključna vloga družinskega zdravnika pri obravnavi in zdravljenju covida-19 pri rizičnih skupinah

  • Ključna vloga družinskega zdravnika pri obravnavi in zdravljenju covida-19 pri rizičnih skupinah | prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.

 • 4

  Vidik lekarniškega farmacevta pri uvajanju novega antivirotika za covid-19

  • Vsakdanji izzivi in primeri dobre prakse | dr. Marjetka Korpar, mag. farm., spec.

  • Analiza obravnav součinkovanj v lekarni (izsledki spec. naloge) | Katja Lukan, mag. farm.