Splošni pogoji poslovanja in zasebnost

Pri uporabi spletnega mesta edmedizobrazevanja.si


1. Splošno o splošnih pogojih

Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta edmedizobrazevanja.si (v nadaljevanju splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in veljajo za vse uporabnike spletnega mesta edmedizobrazevanja.si in določajo pogoje uporabe spletne strani, varstvo osebnih podatkov in pravice in obveznosti uporabnika in upravljalca.

Upravljalec in skrbnik spletnega mesta edmedizobrazevanja.si je društvo EDMED - Društvo za strokovno izpopolnjevanje v medicini in v zdravstvu skrajšano: Društvo EDMED s sedežem: Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica, davčna številka: 62089129 , matična številka: 4081951000, vpisan v registrski organ Upravna enota Slovenska Bistrica, datum vpisa 15.10.2015 (v nadaljevanju: skrbnik).

Uporabnik spletnega mesta edmedizobrazevanja.si je vsakdo, ki obišče katerokoli stran spletnega mesta edmedizobrazevanja.si (v nadaljevanju: uporabnik).

Spletno mesto edmedizobrazevanja.si je namenjeno zaposlenim v zdravstvu, v lekarnah in drugim.

Z uporabo spletnega mesta edmedizobrazevanja.si, uporabnik sprejema te splošne pogoje poslovanja in potrjuje, da je z njimi seznanjen, in da se z njimi strinja.


2. Prijava uporabnikov

Za udeležbo na e-izobraževanjih, ki jih spletno mesto edmedizobrazevanja.si gosti je prijava obvezna

Uporabnik mora vpisati zahtevane podatke in nato klikniti na gumb prijava. S prijavo se uporabnik strinja s splošnimi pogoji poslovanja spletnega mesta edmedizobrazevanja.si. Pri prijavi je potrebno navesti resnične podatke.


3. Varstvo osebnih podatkov

Z namenom zagotavljanja kakovostne izkušnje uporabnikom, Zbiramo in hranimo nekatere osebne podatke uporabnikov.

Osebne podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazec ob prijavi na spletnem mestu edmedizobrazevanja.si, varujemo, uporabljamo in obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Spletno mesto edmedizobrazevanja.si omogoča platforma thinkific.com. Vaši podatki se shranjujejo na ustrezno zavarovanih strežnikih ponudnika thinkific.com.

Vsako sporočilo s strani  edmedizobrazevanja.si vsebuje informacije, kako se naslovnik lahko odjavi iz seznama prejemnikov takšnih sporočil in kako lahko zahteva morebitni izbris svojih podatkov iz elektronskih sistemov s katerimi upravljamo.

Morebitna vprašanja v povezavi z varstvom osebnih podatkov ali zahtevo za izbris vaših osebnih podatkov iz spletnega mesta edmedizobrazevanja.si lahko posredujete na info@drustvoEDMED.si.

Za potrebe prijave in delovanja spletnega mesta edmedizobrazevanja.si zbiramo in hranimo naslednje osebne podatke uporabnikov:

Osebne podatke uporabnika zbiramo in uporabljamo za namen zbiranja prijav za izobraževanja, za posredovanje pri ustreznih zbornicah za pridobitev točk podiplomskih izobraževanj, za obveščanje o izobraževanjih v prihodnje, za pošiljanje morebitnih izobraževalnih in/ali promocijskih vsebin naročnikov storitev spletnega mesta edmedizobrazevanja.si in za pošiljanje lastnih izobraževalnih in/ali promocijskih vsebin.

Sporočila spletnega mesta uporabnikom bodo vsebovala:

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled, ažuriranje ali izbris svojih podatkov na info@drustvoEDMED.si.


4. Dostopnost informacij

Skrbnik se zavezuje uporabniku zagotavljati naslednje informacije:


5. Avtorske pravice

Vsa vsebina na spletnem mestu edmedizobrazevanja.si je v lasti upravljalca in je kot takšna avtorsko zaščitena. Kot vsebina se šteje tudi grafična podoba spletnega mesta. Izjemoma je mogoče dele vsebine kopirati na podlagi pisnega dovoljenja upravljalca.


6. Uporaba piškotkov

Spletno mesto edmedizobrazevanja.si uporablja sejne in trajne piškotke. Šteje se, da se uporabnik z obiskom in uporabo spletnega mesta edmedizobrazevanja.si strinja z uporabo piškotkov.

Uporabo piškotkov lahko uporabnik onemogoči v svojem brskalniku, a v tem primeru lahko, da spletno mesto edmedizobrazevanja.si ne bo delovalo brezhibno.


7. Končne določbe

Upravljalec spletnega mesta edmedizobrazevanja.si si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja.

Ob vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja, bodo le ti pravočasno objavljeni na spletnem mestu edmedizobrazevanja.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo, če še naprej uporablja spletno mesto edmedizobrazevanja.si.

Reklamacije, ugovore, pripombe in zahtevke lahko uporabniki sporočijo preko e-pošte na info@drustvoEDMED.si ali preko navadne pošte na sedež upravljalca spletnega mesta edmedizobrazevanja.si; Društvo EDMED, Tomažičeva ulica4, 2310 Slovenska Bistrica.

Za spore, ki jih ni mogoče  medsebojno rešiti je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta edmedizobrazevanja.si veljajo od 4.5.2020 do spremembe ali preklica.